Folkemusikk og instrumenter

I denne artikkelen skal vi snakke om folkemusikk. Nærmere sagt: norsk folkemusikk, og vi skal begynne med å se på hva folkemusikk egentlig er. Etter at vi har en bedre forståelse for hva denne type musikk er, og hvordan den utvikler seg, så skal vi gå gjennom alle de forskjellige instrumentene som kan brukes. Vi skal også gå litt nærmere inn på hvordan vi kan lære oss å spille dem bedre.

Folkemusikk

Når vi snakker om folkemusikk så snakker vi om en sjanger som blir forklart ganske greit av selve navnet. Dette er musikk som er utviklet av folket. Dette betyr enkelt og greit at musikken har en sterk identitet fra området som den stammer fra. Som navnet tilsier er dette musikken som folket har utviklet gjennom generasjoner. Ofte blir musikkens sjangertrekk og hemmeligheter overført fra generasjon til generasjon via muntlig kommunikasjon.

Hele poenget med denne typen musikk er å beholde røttene sine, og dette er en noe som bør være viktig for oss alle på veldig mange måter. Det er også svært vanlig at de forskjellige områdene har sine egne strukturer i måten de fremfører musikken sin på. På samme måte varierer det veldig ofte hvilke instrumenter som blir brukt.

En stor del av utviklingen i denne sjangeren kommer fra at nyere generasjoner legger til sine egne vrier på musikken. Det er derimot litt vanskeligere nå til dags, med tanke på utviklingen i teknologien og fremskrittene innen kommunikasjon og informasjonsdeling, å få unge mennesker til å være interesserte i denne typen musikk. Verdiene som musikken står for kan være litt vanskelig å være fortrolig med i yngre alder, spesielt nå til dags.

Instrumenter

Uansett sjanger, er det viktig å nevne at man kan bli flinkere til å spille instrumentene gjennom å øve seg på å spille. Noen ganger kan det derimot hjelpe å se på hva man gjør feil, og hva man gjør riktig.

Dette kan vi gjøre gjennom å spørre andre, eller gjennom å ta opp en lydfil av spillingen vår og vurdere i etterkant hva vi kan gjøre annerledes. Dette kan enkelt gjøres med en telefon, men det finnes også massevis av tilbehør som passer til forskjellige telefoner og som kan hjelpe til med å gjøre denne prosessen lettere. Dersom du har en Samsung-telefon så kan du finne mobiltilbehør til Samsung på internett, og dermed gjøre det lettere for deg å ta opp lydfilene dine. Perfekt for deg som er glad i musikk!

De viktigste instrumentene du kan trene deg opp på er stemmen din, og hardingfela. Hardingfela, for eksempel, kan minne om en vanlig fiolin. Dersom man har erfaring fra fiolinen så er overgangen til hardingfela ganske lett. Fela er derimot mindre, og kan kreve litt andre teknikker.